Richton Man Won $5,000

A Richton man won $5,000 on a Blackout Bingo from Tater’s Chevron in Richton.